Dergom OÜ, Tarturehv, loosib Facebooki auhinnamängus välja 2tk 59 osalist tööriistakomplekti.

Kampaania tingimused:

 1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi Dergom OÜ, brändinimega Tarturehv (edaspidi Tarturehv ja/või kampaania Korraldaja), A.H.Tammsaare 2-12 Tartu 51006.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania kestab ajavahemikus 07.10-17.10.2021.
 4. Kampaania auhinnaks on 2tk 59- osalist tööriistakomplekti.
 5. Kampaanias osalemiseks peab olema Tarturehv- Rehviavhetus Tartus Facebooki lehe fänn ning kommenteerima jagatavat kampaaniapilti.
 6. 1. Loosimine viiakse läbi 10.10.2021; 2. Loosimine viiakse läbi 17.10.2021.
 7. Auhinda ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.
 8. Auhinna võitja nimi avalikustatakse Taturehv- Rehvivahetus Tartus Facebooki lehel 10.10.2021 ja 17.10.2021
 9. Kampaania korraldaja võtab võitjatega ühendust ning väljastab auhinna võitjatele hiljemalt 5 päeva jooksul pärast loosimist. Auhinna üleandmine toimub võitja ja kampaania Korraldaja vahel kokkulepitud kohas(ainult Eestis). Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik hiljemalt 15 päeva pärast loosimist, loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.
 10. Kampaania korraldaja ei vastuta kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta kampaania korraldaja kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
 11. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest kampaania korraldaja Facebooki lehel.
 12. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 13. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 14. Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub kampaania korraldaja.
 15. Lisainfo saamiseks palume pöörduda Dergom OÜ poole e-posti teel aadressil info@tarturehv.ee.
 16. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil A.H.Tammsaare 2-12 Tartu või e-posti aadressil info@tarturehv.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.